Steun ons

Vrijwilligerswerk

Bij de diaconie kunnen vrijwiiligers op allerlei gebied aan de slag, in de eigen wijkgemeente of op stadsniveau. Ook kunnen we u in contact brengen met andere vrijwilligersorganisaties.

Denk bijvoorbeeld aan de Johanniter Hulpgroep of stichting Present, waar mensen die anderen willen helpen in contact worden gebracht met hen die (dringend) praktische hulp nodig hebben, of andersom.

Onder 'projecten' vind u nog veel meer activiteiten waar de hulp van vrijwilligers onmisbaar is. Wilt u meehelpen? Neem gerust contsct met ons op.

Financieel

De diaconie krijgt geld via collecten, giften, speciale acties en via legaten en nalatenschappen. Zo kan de diaconie alle activiteiten die zij organiseert betalen en steunt zij projecten zowel in Delft en Nederland als wereldwijd.

Wilt u zelf de diaconie steunen? Een bijdrage voor de diaconie kunt u storten op:

  • NL37 RABO 0373 7366 06 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Delft

De diaconie heeft een officiële ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat giften kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).