Vluchtelingen

In 2015 heeft Delft ongeveer 180 vluchtelingen/statushouders uit asielzoekerscentra huisvesting kunnen bieden, in 2016 zullen dat er ongeveer 300 zijn. Leden van de Protestantse Gemeente willen graag, waar mogelijk hulp bieden. Daarbij proberen zij aansluiting te vinden bij initiatieven, die al in gang gezet zijn.

DelftseBuur is een burgerinitiatief van vrijwilligers, een buddynetwerk voor vluchtelingen/statushouders, gestart op 21 september 2015. Zij werkt samen met Participe/Vluchtelingenwerk Delft, Stichting Present, gemeente Delft, het Interkerkelijk Diaconaal Beraad en Taste in het samenwerkingsinitiatief Welkom in Delft, een platform voor vrijwilligerswerk vluchtelingen.

DelftseBuur wil met haar (nu al) 100 vrijwilligers van betekenis zijn voor de mensen die in onze stad zijn komen wonen en ze ondersteunen bij sociale inburgering. Samen iets ondernemen, luisteren, plezier maken, erop uit. Delft en de Delftenaren beter leren kennen en ondertussen Nederlands oefenen. Inmiddels begeleiden we 150 vluchtelingen (incl. kinderen).
DelftseBuur zorgt voor individuele sociale begeleiding en Participe/Vluchtelingenwerk zorgt voor maatschappelijke begeleiding (contact met officiële instanties etc.).

Graag komen we bij u langs om meer te vertellen. Maar ook om onze verlangens uit te spreken. Er is dringend behoefte aan arbeidsparticipatie. U kent dit thema wellicht vanuit de media. Wat kunnen we in Delft doen om de nieuwe Delftenaren zinvol bezig te laten zijn, op te nemen in onze werkende samenleving als stagiair, vrijwilliger of misschien als betaalde kracht? Dit vraagt creativiteit, lef en inzet. Graag bespreken wij dit met u.

Daarnaast is de financiële situatie van veel vluchtelingen schrijnend. Maar wat ons nog het meest raakt, wat werkelijk ziekmakend is, is de situatie van gebroken gezinnen. Hoe krijgt een mens het voor elkaar om zijn of haar gezin over te laten komen, terwijl er amper leefgeld is.
We maken ons sterk voor de oprichting van een fonds. Wie wil dat gaan doen en gaan beheren? Hoe krijgen we de financiële stromen op gang?