Johanniter Hulpgroep

De Johanniter Hulpgroep is een vrijwilligersorganisatie in Delft, waar ongeveer 25 vrijwilligers zich actief inzetten voor de medemens. Ze verlenen hulp op individuele basis. De Johanniter Hulpgroep legt verantwoording af aan de Protestantse Diaconie te Delft en wordt ondersteund door de Stichting Johanniter Hulpverlening te Den Haag.

De Johanniter hulpgroep kan nieuwe vrijwilligers, die de stadsgenoten in Delft willen helpen, goed gebruiken. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging. Iedereen kan meehelpen of geholpen worden. Een luisterend oor, een uitgestoken hand; ze brengen vaak troost voor mensen die een geïsoleerd leven leiden. Er worden voor hen jaarlijkse activiteiten georganiseerd zoals enkele broodmaaltijden, een uitje en een nieuwjaarsbijeenkomst.

 Hulpvragen

Mensen die om wat voor reden dan ook niet in staat zijn een beroep te doen op familie, vrienden of buren, kunnen een beroep doen op de Johanniter Hulpverlening. De hulp die geboden wordt kan bestaan uit: regelmatig een bezoekje brengen aan iemand die dat nodig heeft, wandelen met iemand die alleen niet meer buiten komt, samen winkelen of gezellig ergens een kopje koffie drinken, de krant voorlezen aan iemand die dat zelf niet meer kan, begeleiding naar het ziekenhuis of arts, of een wandje witten, een lamp ophangen, kleine klussen in huis doen

Voor (hulp)vragen kunt u terecht bij:

Peter Beuman
Buitenwatersloot 220
2613 SX Delft
peterbeuman@live.nl
Telefoon: (015) 2122642
Of (015) 2120738/ (06)48051519

website: www.johanniter.nl