Organisatie

Diakenen in wijkgemeenten
Het werk van de diaconie steunt in de eerste plaats op de diakenen van zes wijkgemeenten in Delft:

Diakenen gaan de gemeente voor in het omzien naar elkaar en naar de wereld om ons heen. Zij doen dat op verschillende manieren. De meest zichtbare manier is dat diakenen iedere zondag in de dienst geld inzamelen voor een goed doel, bijvoorbeeld een noodhulporganisatie of projecten voor hulpbehoevenden. Diakenen zijn ook degenen die bij de vieringen van het heilig avondmaal in de kerkdienst het dekken van de tafel en het verzorgen van brood en wijn voor hun rekening nemen. Iedere wijkgemeente heeft een aantal diakenen aangesteld. Diakenen zijn voor een periode van steeds vier jaar lid van een wijkkerkenraad.

Diaconale projecten
De diaconale projecten van de PKD zijn meestal "Delft-breed", dat wil zeggen dat alle wijkgemeenten hier samenwerken. In een aantal gevallen wordt samengewerkt met andere kerken in Delft. De projecten zijn:

  • Tienermoeders
  • Vluchtelingen
  • Ouderen
  • Fair en Groen
  • Jongerendiaconaat
  • Geloven in Delft

College van diakenen
De zes wijkdiaconieën hebben elk een vertegenwoordiger in een overkoepelend orgaan, het College van diakenen. Het College zet zich in voor het diaconale werk op stadsniveau. In onderling overleg zorgt men voor het diaconaal beheer van de financiële middelen. Daarnaast wordt gezorgd voor een diaconaal beleid, het voorlichten van de wijkgemeenten, het toerusten van wijkdiaconieën, het verzorgen van communicatiemiddelen en het instellen en ondersteunen van diaconale werkgroepen.