Over de diaconie

Diaconie betekent: omzien naar elkaar en recht doen aan je naaste. Wij geloven dat het Gods bedoeling is dat ieder mens tot zijn of haar recht komt. De diaconie van de Protestantse Kerk in Delft wil zich daarom inzetten voor een barmhartige en rechtvaardige samenleving. Voor mensen binnen én buiten de kerk, dichtbij én ver weg.

In samenwerking met hulpverleningsinstellingen zet de diaconie zich in voor mensen aan de kwetsbare kant. De diaconie is bekend in het lokale netwerk van sociale hulpverlening. Dankzij de jarenlange ervaring die we met dit werk hebben opgedaan, doen velen een beroep op ons. De diaconie zet zich daarnaast ook in voor projecten van partners wereldwijd.