Diaconie en bijbel

Zowel op de homepage als op elke andere pagina van deze website is bovenaan een afbeelding te zien uit de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. Jezus Christus heeft dit verhaal verteld om duidelijk te maken wie onze naaste is en welke verantwoordelijkheid wij als mensen voor elkaar hebben. Wanneer je goed naar de afbeelding kijkt is te zien dat de Samaritaan zorg draagt voor de ander, in dit geval een slachtoffer van een roofoverval. Niet voor niets is deze afbeelding dan ook het symbool van de Diaconie van de Protestantse Gemeente van Delft.

Diaconaat komt van het Griekse woord ‘diakoneo’, dat letterlijk ‘dienen’ of ‘aan tafel dienen’ betekent. Diakonia, oftewel diaconaat, heeft alles te maken met het omzien naar en het dienen van de medemens. Het diaconaat richt zich op hen, die geen helper hebben, die in nood verkeren, verdrukt worden, in onrechtvaardige situaties leven, door een ramp getroffen zijn, in de knel zitten of door welke oorzaak dan ook aan de rand van de samenleving zijn terechtgekomen. Het omzien naar de ander beperkt zich dus niet tot de eigen voordeur, de eigen landsgrenzen, de eigen sekse, de eigen nationaliteit en de eigen levensbeschouwing.

De dienst aan God en de naaste is een roeping voor iedere christen. In de bijbel lezen we hoe Jezus Christus kwam om te dienen en Zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Hij zocht het verachte, minderwaardige op. Hij riep op om de minste te zijn en anderen te dienen. Heel concreet gaat het dan om: naakten te kleden, hongerigen te voeden, vreemdelingen te herbergen, zieken en gevangenen te bezoeken en dorstigen drinken te geven. Het leven van Jezus mag ons als christenen tot voorbeeld dienen bij het opzetten en uitvoeren van diaconale werkzaamheden.