Hulp nodig?

In Delft zijn er veel vormen van hulpverlening. Niet iedereen weet van welke hulp hij of zij gebruik kan en mag maken. De Delftse diaconie kan u daarbij helpen.

Tijdens hun bevestiging hebben diakenen een soort eed afgelegd, een belofte van geheimhouding. Dat wil zeggen dat uw persoonlijke verhaal veilig is bij hen, zij praten daar verder niet over.

Praktische hulp
Achter de schermen regelen diakenen – samen met andere vrijwilligers – verschillende praktische dingen. Allereerst is deze hulp gericht op de leden van de eigen kerkelijke gemeente, maar deze hulp kan ook gericht zijn op mensen dit niet zijn aangesloten bij een kerk.

Diaconale projecten waarin vraag en aanbod van praktische hulp bij elkaar komen, zijn de Johanniter Hulpgroep, het Interkerkelijk Stadsdiaconaat en de stichting Present. Deze organisaties zijn beschikbaar voor iedereen, ongeacht afkomst, geloof of overtuiging.

Financiële ondersteuning

Daarnaast biedt de diaconie financiële ondersteuning in situaties waarin gemeenteleden geen hulp van andere instanties kunnen krijgen. In zulke situaties springt de diaconie vaak bij, soms met een gift, soms in de vorm van een lening.

Instanties

Voor hulpvragen van mensen, die geen lid zijn van een kerkgenootschap zijn allerlei instanties beschikbaar met hun eigen deskundigheid op het gebied van bijvoorbeeld schuldhulpverlening (het Interkerkelijk Sociaal Fonds), of maatschappelijke hulpverlening. De diakenen fungeren dan als een soort ‘doorgeefluik’ voor mensen met verschillende problemen om hen op het spoor van de juiste instanties te brengen.