Welkom

Welkom op de nieuwe website van de Diaconie van de Protestantse Gemeente in Delft.

Welkom bij de Diaconie van de Protestantse Gemeente in Delft! Op deze website leest u wat de Diaconie van Delft doet, wat de Diaconie voor u kan betekenen en hoe u zelf een bijdrage kunt leveren aan het diaconale werk in de stad.

Diaconie betekent omzien naar elkaar en recht doen aan je naaste. Wij geloven dat het Gods bedoeling is dat ieder mens tot zijn of haar recht komt. De diaconie van de Protestantse Gemeente in Delft wil zich daarom inzetten voor een barmhartige en rechtvaardige samenleving. Voor mensen dichtbij en ver weg, voor mensen binnen en buiten de kerk

In samenwerking met diverse hulpverleningsinstanties zet de diaconie zich in voor kwetsbare mensen. De diaconie is bekend in en met het lokale netwerk van (sociale) hulpverlening. Dankzij de jarenlange ervaring die we met dit werk hebben opgedaan, doen velen een beroep op ons. Daarnaast zet de diaconie zich in voor projecten van partners in Nederland en wereldwijd.

Zondag 21 oktober is de eerste collecte bestemd voor de diaconie

Collecte van de week

26 februari is de tweede collecte voor het werk van de Diaconie
Een actueel bericht

Actueel

 
 
Missie en visie

Over ons

De diaconie van de PKN te Delft heeft een drieledige taak; 

  • zorg voor de naasten uit de eigen wijkgemeenten
  • zorg voor de naasten in de directe omgeving (in stad en land)
  • zorg voor de naasten wereldwijd.

Het gaat er om ‘hen te helpen, die geen helper hebben’, door er ‘te zijn’, betrokkenheid, in financieel/ materieel opzicht of door een weg te wijzen, door op te komen tegen onrecht, dan wel samen een weg te gaan.

Diaconaat is een opdracht van God aan iedereen. Het zou dan ook een misvatting zijn om te veronderstellen dat de diakenen kunnen functioneren als afzonderlijke groep buiten de eigen gemeente, of door zelf alle diaconale taken binnen de gemeente op zich te nemen. Daarvoor is één van de taken van de diakenen, de gemeenteleden bewust te maken van en toe te rusten tot hun diaconale opdracht.